Serieus samen bouwen aan business, ideeën, visies en meer

Voor het bedenken van nieuwe plannen, het ontwikkelen van bijzondere ideeën en voor effectieve visievorming zijn talloze manieren beschikbaar. Een hele leuke en tegelijk effectieve methode is LEGO® SERIOUS PLAY®. Het unieke van deze gefaciliteerde methode is, dat alle deelnemers in een groep met behulp van LEGO®-steentjes en onderdelen hun kennis en mening kunnen inbrengen.

Uitdagen, bouwen, delen, reflecteren

Een LEGO® SERIOUS PLAY®-sessie vindt altijd plaats met een door LEGO® gecertificeerde facilitator. Hij of zij stuurt de groep aan en legt één of meerdere specifieke uitdagingen op tafel. Daarna volgen de cycli bouwen, delen en reflecteren. Elke deelnemer krijgt de beschikking over een speciaal samengestelde set LEGO®-steentjes en onderdelen en gaat daarmee steeds enkele minuten aan de slag.

Storytelling
Bij LEGO® SERIOUS PLAY® gaat het er nadrukkelijk niet om wie het grootste of mooiste bouwwerk maakt. Veel interessanter is het om te zien hoe de deelnemers de uitdaging oppakken en hun ideeën daarover vastleggen in 3D-modellen en metaforen. Doordat er een serieus beroep wordt gedaan op ieders creativiteit, ontstaan er als vanzelf verrassende resultaten. Na enkele minuten delen de deelnemers via storytelling hun verhaal met de andere deelnemers.

Door iedereen gedragen
De rol van de facilitator is het stellen van verhelderende vragen en het benoemen van nieuwe inzichten en onderlinge verbanden. Bij LEGO® SERIOUS PLAY® gaat het om het groepsproces. Elke deelnemer doet z’n ding en wordt gegarandeerd betrokken bij het tussen- of eindresultaat. Er gaan geen kennis of ideeën verloren en iedereen kan zijn expressie de ruimte geven. De uiteindelijke output – een nieuwe richting, visie, oplossing, samenwerking, besluit of wat dan ook – is een door alle deelnemers gedragen oplossing.

Een serieuze methodiek
LEGO® SERIOUS PLAY® werd ontwikkeld door LEGO® in samenwerking met de IMD Business School in Lausanne (Zwitserland). De methodiek is gebaseerd op recente kennis over systeemdenken, neurowetenschap, strategie en game ontwikkeling.